Výběr plemene

Existuje celá řada plemen, kde vedle vzhledu, jsou další a důležitější faktory, které by jste neměli opomenout.

Pokud jste se tedy rozhodli, že dokážete naplnit předpoklady pro chov ovcí, možná už jste také přemýšleli, jaké plemeno si pořídit a odkud si ovce dovezete.

V tuto chvíli by jste měli vědět, jakým způsobem a k jakým účelům budete chtít svoje ovce chovat. Tedy, jestli na jaře koupíte ovečky, či beránky na výpas a na podzim je porazíte, nebo se budete chtít svým vlněným kamarádům věnovat celoročně.

Ovce můžeme rozdělit do základních kategorií a uvést pár příkladů plemen:

Mléčná - Lacaune, Východofríská ovce

Masná - Suffolk, Oxford down, Hampshier, Texel, Charollais, Clun forest, Romney

Vlněná - Merinolandchaf, Merino, Romney

Kombinovaná - Valaška, Zwartbles, Jurská ovce, Cigája

Zájmová - Skudde, Shetlandská ovce, Walliserská černonosá ovce, Ouesstantská ovce

Vyjmenovat a popsat podrobně všechna plemena je nad rámec tohoto příspěvku. Bližší informace doplněné fotografiemi najdete na stránkách SCHOK - svazu chovatelů ovcí a koz.

Velikostí mezi malá plemena patří Skudde a Ouesstantská ovce. Větší, ale ne těžká jsou Valaška a Šedá vřesová ovce. Obě tato plemena jsou také odolná a snesou i horší pastvu. Díky své obratnosti a malé hmotnosti mohou snadno vypásat svahy a stráně, kde by některá těžká masná plemena mohli mít problém s pohybem a způsobovat nadměrnou erozi půdy. Ovci vřesovou, nebo ovce Skudde také s oblibou používají chovatelé ovčáckých psů k nácviku pasení. Velmi přátelské je plemeno Walliserské černonosé ovce. Těžká, masná plemena jsou Texel, Suffollk, Hampshier, Oxford down. Přírustky ale záleží na tom, jak dobře a kvalitně si u Vás budou ovečky žít.

Je tedy na místě, než se na chov vrhnete, zamyslet se nad jeho cíli a požadavky.