Nabídka stříhání pro chovy o počtu 1 - 60 ovcí

Chováte ovečky a hledáte střihače? Stříhám novozélandským způsobem. Nejraději mám stádečka kolem 30 - 40 ovcí, ale rád se zastavím i tam, kde jich je méně, třeba jen jedna.  Mám už své stálé chovatelé, ke kterým se vracím a kteří mají každoročně rezervované své období pro střiž. Přesto je možné, že se pro pár nových oveček nějaký prostor najde.

Objednávat lze na tel: 733 249 184, nebo 724 347 235.

Ovečky

V den stříhání musí být suché. Mokré ovečky kloužou, strojek může mít problém vlnu ustřihnout a vzniká tak nebezpečí zranění.

Je nutné mít ovečky připravené v jejich ustájení, nebo menším výběhu, pro snadnou manipulaci a podávání střihači. Manipulaci ovečky z naháňky ke střihači zajišťuje chovatel a není součástí nabídky. Lze ji případně domluvit a objednat.

Stejně tak je třeba mít kam ostříhané ovečky pouštět, nebo komu je předat.Střihač Martin Kopecký

Stříhání ovcí nabízím od roku 2018. Stříhám novozélandským způsobem, kdy ovce sedí na zemi. Stále se snažím svoji práci zdokonalovat.

Ke stříhání budu potřebovat rovné místo cca 2 x 2m, s dostatkem světla, v letních měsících nejlépe někde ve stínu. U většího počtu oveček ke střiži (cca nad 10 ks) potřebuji bod, kam zavěsí náhon (motor) strojku cca 2 m nad zem. Elektrickou síť 230V kam strojek zapojím.

Orientační ukázka cen, bez dopravy.

1 ovečka ................................. 300 Kč

2 ovečky ................................ 150 Kč

3 až 30 oveček ..................... 100 Kč

nad 30 oveček ...................... 90 - 70 Kč

* uvedené ceny jsou za jednu ovečku na  jednotlivém místě. Platí pro každoročně udržované ovečky. Ceny za rok a více vynechané střiže se mohou lišit. Vždy záleží na aktuální situaci, kondici,  kvalitě a stavu ovečky, vlny, servise a zázemí chovatele. CENA NEZAHRNUJE : CESTOVNÉ K CHOVATELI, MANIPULACI OVEČKY Z NAHÁŇKY KE STŘIHAČI. TU ZAJIŠŤUJE CHOVATEL, PŘÍPADNĚ JI LZE DOMLUVIT.

Kam jezdím stříhat?

Modře jsou vyznačeny okresy, ve kterých se během roku nejvíce pohybuji. Tmavě modře regiony, kde se pohybuji nejčastěji. Domovským okresem jsou Svitavy.


OBJEDNÁVAT MŮŽETE NA 

t: 733 249 184, nebo 724 347 235

Pokud telefon nezvedám, nebo neodepisuji na sms, pravděpodobně pracuji, stříhám a nemohu se Vám věnovat. Můžete mi zanechat zprávu pomocí formuláře níže. Jakmile to bude možné, odpovím Vám.

Náš TIP na objednání stříhání ovcí

Nečekejte, až se udělá teplo, nebo týden před Váš požadovaný termín stříhaní. Neodkládejte objednávku na poslední chvíli. Objednejte se na jarní a letní stříhání již předběžně už v únoru, nebo březnu.


Ukázka střiže ovce


Příprava na střiž ovcí, pro chovatele. Ukázka střiže obyčejným strojkem.


Střiž a třídění ovčí vlny

Stříž a třídění vlny

Na střiž je ovce potřeba připravit. Příprava spočívá v tom, že vlnu zbavíme přebytečných a cizích těles. Před střiží by pak ovce neměly 3 - 4 dny zmoknout. Stříhají se na lačno, v suchém a čistém prostředí (Horák F., a kol., 2004). Počet střiží závisí na charakteru a délce rouna. Ovce merinové se stříhají jednou ročně. U ovcí s delší roční vlnou (10 - 12 cm) se doporučují 2 i 3 a více střiží za rok. Pro stříhání se požaduje přirozená délka 6,5 cm (Horák F., a kol., 2012). Termín střiže je ovlivněn kvalitou rouna, pohlavím a technologií chovu. Berani by se měli stříhat 4 - 6 týdnů před připouštěním, bahnice, zejména při jarním bahnění, po porodu. Při zimním bahnění by se měly stříhat nejpozději měsíc před porodem. Jehňata by se měla stříhat v době, kdy jejich vlna dosáhne délky min. 1,5 cm pro zachování kvalitní kožešnické suroviny (Horák F., a kol., 2012).

Třídění vlny

Třídění vlny se provádí tak, že se z rouna odstraní hrubé nečistoty, zbytky nevypratelné barvy a defektní vlna. Krátkou vlnu z břicha odděluje střihač. Jedno z kritérií pro třídění je barva, rozlišujeme vlnu bílou a barevnou. Dále by se měla oddělit vlna kratší jak 6,5 cm, získaná například při střiži 2x ročně. Samostatnou neprodejnou skupinou je vlna označená nevypratelnou barvou (značkou), zakrmená vlna (s velkým množstvím rostlinných zbytků) a nadměrně znečištěná (kaštany) (Stříhání ovcí, 2016).


Nejčastější plemena ovcí využívaná pro vlnařský průmys

Merinolandchaf ML (württemberg)

Toto plemeno vzniklo v 18. století zkřížením jihoněmeckého plemene s francouzským a španělským plemenem merino (Breeds of Livestock, 2002). Merinolandschaf (Obr. 20) je plemeno s jemnou bílou vlnou, sortiment A/AB-B, s kombinovanou vlnařsko-masnou užitkovostí (Horák F., a kol., 2014). U bahnic se průměrná stříž potní vlny pohybuje okolo 5 kg, u beranů až 7 kg, s výtěžností 50 - 55 % (Horák F., a kol., 2004). U tohoto plemene se taky potvrdila pozitivní korelace mezi živou hmotností a produkcí vlny, a vlna je na jednotlivých tělesných partiích velmi vyrovnaná (Horák F., a kol., 2014).

Merino M

Toto plemeno bylo vyšlechtěno přímou selekcí za přispění zahraničních merinových plemen (Obr. 21). Vlna bílá, sortiment A/B - B, rouno uzavřené, kombinovaný užitkový typ (Horák F., a kol., 2004). Ovce se stříhají jednou ročně, produkce vlny je u bahnic 5 kg, u beranů 8 kg s výtěžností 50 % (Horák F., a kol., 1999).

Romney K (kent)

Anglické polojemnovlnné, dlouhovlnné plemeno s kombinovanou vlnařsko-masnou užitkovostí (Obr. 22). Vlna bílá, sortiment B/C - C/D (Horák F., a kol., 2005). Roční stříž potní vlny se u bahnic pohybuje v rozmezí 4,5 - 5,5 kg a u beranů 5,5 - 7,0 kg, s výtěžností 55 - 60 % (Horák F., a kol., 2004).

Suffolk SF

Toto plemeno bylo vyšlechtěno v Anglii a patří mezi masná plemena (Obr. 23). Vlna je polojemná, bílá, sortiment B - C (Horák F., a kol., 1999). Roční střiž potní vlny bahnic je 3,5 - 4,5 kg, beranů 4,5 - 5,5 kg. S výtěžností 50 - 55 %. Rouno je přiměřeněhusté, polouzavřené s ojedinělým výskytem černého vlnovlasu (Horák F., a kol., 2006).

Texel T

Toto plemeno pochází z Holandska, konkrétně jeho ostrova Texel. Je to typické masné plemeno (Horák F., a kol., 1999) (Obr. 24). Vlna je bílá se střední jemností, sortiment B/C - C/D, s výtěžností 60 - 65 %. Stříž potní vlny dosahuje u bahnic 3,5 - 4,5 kg, u beranů 4,5 - 6,0 kg. Rouno je uzavřené, na celém povrchu vyrovnané, bez pigmentace (Horák F., a kol., 2005).

Zušlechtěná valaška ZV

Je to plemeno československého původu s kombinovanou užitkovostí maso-mléko-vlna (Horák F., a kol., 2004) (Obr. 25). Průběh zušlechťování valašek za použití plemen texel, lincoln a leicester se hodnotil zejména z hlediska složení rouna a produkce vlny, kdy křížencům se produkce zvýšila a také se zlepšila vyrovnanost (Čapistrák A., a kol., 1990). Vlna polojemnovlnná až polohrubovlnná, bílá, sortiment CD - DE a stříhají se dvakrát do roka (Horák F., a kol., 1999). Průměrná roční stříž potní vlny bahnic 3,0 - 3,5 kg, beranů4,5 - 5,5 kg, s výtěžností 60 - 65 % (Horák F., a kol., 2004).

Cigája C

Toto plemeno pochází z Balkánského poloostrova a patří k nejstarším kulturním plemenům. V rámci plemene se chovají dva druhy a u nás se chová typ druhý, označovaný jako černohubka (Obr. 26). Sortiment vlny C - C/D, roční stříž bahnic dosahuje 3 - 3,5 kg, beranů 4 - 5,5 kg, s výtěžností 55 - 65 % (Horák F., a kol., 2004).

Zwartbles ZW

Toto plemeno bylo vyšlechtěno v Nizozemsku za přispění plemene texel a ovce fríské (Obr. 27). Základní zbarvení rouna je tmavě hnědé (Horák F., a kol., 1999), vlna smíšená, sortiment B/C - C/D, roční stříž bahnic 3 - 3,5 kg, beranů 3,5 - 5 kg a výtěžnost 55 - 60 % (Horák F., a kol., 2004


Základní slovníček

Jarka - jehnička ve věku 6 -12 měsíců

Jehně - je mládě ovce do 120 dnů

Roček, ročka - beránek či jehnička do věku 12 - 18 měsíců

Beran - pohlavně a tělesně vyspělý samec

Skopec - kastrovaný beran

Jehnička - samice ovce ve věku 12 -18 měsíců (neměla ještě mládě)

Oklamka - je jehnice, která byla předčasně zapuštěna

Bahnice - je samice ovce, která již porodila

Bahnění - je ovčácký název pro porod (nemá to nic společného s bahnem :)

Hárání - je zootechnický název pro říji u ovcí

Geleta - nádoba na dojení

Vykastrovaný beran - kastrát, skopec

Ovce, která ještě nerodila - jehnice

Gravidní samice - je březí

Samice, která porodila - se obahnila a nazývá se bahnice

Predčasný porod se nazývá - zmetání

Potní vlna - vlna ,,hned,, po ostřihání

Salaš - název pro letní sídlo pastevců salašnického chovu

Košár - ohrada (pevná nebo i lehká přenosná) pro ustájení ovcí na noc

Zakrmená vlna - vlna zejména na hlavě a ,,krční části,, znečištěná výdrolem a kousky sena z nesprávného způsobu krmení, špatnými jeslemi, ...

Ovčí rouno - se získává kvalitním střihem, kdy vlna tvoří celistý "kožich", a vlákna jsou v něm slepená potem, tukem a nečistotami


#strihaniovci #strihaniovcivysocina #strihaniovcijeseniky #strihaniovciorlickehory 
#strihaniovci #strihaniovcizlin #strihaniovcizlinsko #strihaniovcivsetin #strihaniovcivsetinsko 
#strihaniovcivalachy #strihaniovcivalasko #strihaniovcivychodnimorava 
#strihaniovcivelkekarlovice #strihaniovcihovezi #strihaniovcijiznimorava #strihaniovcibrno 
#strihaniovcijesenik #strihaniovcidestnevorlickychhorach #strihaniovcisvitavy 
#strihaniovcipardubice #strihaniovcichrudim #strihaniovcilitomysl 
#strihaniovcinovemastonamorave #strihaniovcijimramov #strihaniovcisvojanov 
#strihaniovciceskatrebova #strihaniovciustinadorlici #strihaniovcilanskroun 
#strihaniovcichocen #strihaniovcivysokemyto #strihaniovcihlinsko 

#strihaniovciskutec #strihaniovcipolicka